Welkom op de site van
Uitvaartvereniging “Draagt Elkanders Lasten”. 

Informatie

Plaatselijke uitvaartverenigingen vervullen een belangrijke maatschappelijke functie, zo ook de Uitvaartvereniging “Draagt Elkanders Lasten” in Appelscha.

Uitvaartverenigingen zijn van oorsprong veelal voortgekomen uit de vroegere burenplicht. Doel van onze vereniging is dan ook op basis van vrijwilligheid en onderlinge solidariteit hulp te verlenen op het gebied van een uitvaart”.

Op deze website willen we u informeren over onze vereniging.

Begraafplaatsen

Ook is informatie opgenomen over de Stichting Begraafplaats. Deze Stichting draagt zorg voor de begraafplaatsen aan de:

• Oosterse Es te Appelscha
• Wester Es te Appelscha
• Terwisscha te Appelscha
• Langedijke te Langedijke

lnformatie vindt u onder Begraafplaatsen.

Wat te doen bij overlijden?

Voor het aanmelden van een sterfgeval kunt u dag en nacht contact opnemen met onze bodes:

  • De Firma Geerts te Assen telefoon 0592-313879 of 088-9273750  (Yarden/Geerst is overgenomen door DELA, u krijgt DELA aan de lijn, maar dan moet u vragen om doorverbonden te worden met Geerts Assen, ivm lidmaatschap Appelscha.)
  • Uitvaartzorg Jochum Wouda Oosterwolde:  06-52076037  b.g.g. 0516-541968

Dag en nacht bereikbaar:

Yarden Geerts Assen
Overlijden melden: Tel: 0800 8192

Yarden/Geerst is overgenomen door DELA, u krijgt DELA aan de lijn, maar dan moet u vragen om doorverbonden te worden met Geerts Assen, ivm lidmaatschap Appelscha.

Uitvaartzorg Jochum Wouda Oosterwolde:  
06-52076037  b.g.g. 0516-541968