Begraafplaatsen 

Stichting begraafplaatsen Appelscha

Geschreven door Stichting begraafplaatsen Appelscha. Bron: klik hier

Sinds 1 januari 2004 is het beheer van de bergraafplaatsen overgedragen aan de stichting begraafplaatsen Appelscha. De stichting heeft als doelstelling het met grote mate van zorgvuldigheid beheren en exploiteren van de tot de stichting behorende begraafplaatsen.

De Stichting Begraafplaatsen Appelscha beheert de volgende begraafplaatsen:

Appelscha: Oosterse Es
Appelscha: Terwisscha
Appelscha: Wester Es (Trefkerk) * Op deze begraafplaats wordt niet meer begraven.
Langedijke: begraafplaats aan de Klokhuisdijk.

Begraafrechten voor graven worden uitgegeven voor een periode van 30 jaar met een mogelijke verlenging van telkens 10 jaar.

Urnen bijzetten
Urnen bijzetten in de muur is voor een periode van 20 jaar, met de mogelijkheid tot verlenging van telkens 10 jaar. Ook is er een strooiveld.

Openstelling
De begraafplaatsen zijn dagelijks toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang.

Begraven / asbezorging
Op de begraafplaatsen Oosterse Es, Terwisscha en Langedijke kan begraven worden. Ook is er de mogelijkheid om asbussen te begraven.

Op de begraafplaats Oosterse Es is een urnenmuur met de mogelijkheid in één nis twee asbussen/urnen te plaatsen. Tevens is hier een strooiveld.

Contactgegevens secretaris Stichting begraafplaatsen Appelscha
W. Winters-Vos, secretaris
Bosweer 3
8426 CK Appelscha
Telefoon: 0516-432483
E-mail: info@begraafplaatsenappelscha.nl

Appelscha, locatie Oosterse Es

Appelscha, locatie Terwisscha

Appelscha, locatie Wester Es

Langedijke, locatie Klokhuisdijk

Dag en nacht bereikbaar:

Uitvaartzorg Jochum Wouda Oosterwolde:  
06-52076037  b.g.g. 0516-541968

Westera Uitvaartverzorging Vries
0592-543082 (24 uur per dag bereikbaar)
www.westera.nl