Wat te doen bij een overlijden?

Informatie

Er gaat veel door u heen op het moment van overlijden van een familielid of een andere bekende. Er moet erg veel geregeld worden.

Het is belangrijk dat u het overlijden snel aanmeldt bij onze bodes, de firma Geerts uit Assen of J. Wouda uit Oosterwolde. 

U kunt hier 24 uur per dag alle sterfgevallen melden. 

Bodes:

Dag en nacht bereikbaar:

Yarden Geerts Assen
Overlijden melden: Tel: 0800 8192

Yarden/Geerst is overgenomen door DELA, u krijgt DELA aan de lijn, maar dan moet u vragen om doorverbonden te worden met Geerts Assen, ivm lidmaatschap Appelscha.

Uitvaartzorg Jochum Wouda Oosterwolde:  
06-52076037  b.g.g. 0516-541968