Wat te doen bij een overlijden?

Informatie

Er gaat veel door u heen op het moment van overlijden van een familielid of een andere bekende. Er moet erg veel geregeld worden.

Het is belangrijk dat u het overlijden snel aanmeldt bij onze bodes,
J. Wouda uit Oosterwolde of Westera Uitvaartverzorging Vries. 

U kunt hier 24 uur per dag alle sterfgevallen melden. 

Bode:

Bode:

Dag en nacht bereikbaar:

Uitvaartzorg Jochum Wouda Oosterwolde:  
06-52076037  b.g.g. 0516-541968

Westera Uitvaartverzorging Vries
0592-543082 (24 uur per dag bereikbaar)
www.westera.nl