Uitvaartvereniging Appelscha

Algemene informatie

Onze vereniging is opgericht in 1915 en verzorgt begrafenissen en crematies zonder enig winstoogmerk, waarbij wij rekening houden met de persoonlijke wensen van onze leden. Vandaag de dag heeft men steeds meer een eigen inbreng en wensen betreffende het afscheid. Bij een overlijden moet heel veel worden geregeld in een vrij kort tijdsbestek. Wij staan u in deze moeilijke dagen bij, wij zijn er immers voor u! Dit alles doen wij in een goede samenwerking met uitvaartverzorging Geerts in Assen.

Laatste wilsbeschikking

Weten uw nabestaanden hoe u wenst dat uw uitvaart geregeld moet worden?
Veel nabestaanden twijfelen over de wensen van de overlevende.dat hoeft niet. Leg dit vast in een wensenlijst. In uw gele map van de vereniging vindt u boekje met een lijst.

Voor de statuten en huishoudelijk reglement kunt u contact opnemen met het bestuur.

Het bestuur

Voorzitter: Mevr. F. van Nieuwenhove
Secretaris: Mevr. B. Hoeksma
Penningmeester: Mevr. M. Terpstra

Bestuurleden:
Mevr. G. Kroese
Mevr. J. Vondeling
Dhr. D. de Jong (erelid)
Dhr. P. Mulder (erelid)
Dhr. S. Oldersma (erelid)

Ledenadministratie: Mevr. B. Hoeksma (contact)

Aula: Riemsoord 65, 8426 ED Appelscha.

Aula beheer: Mevr. Christina Jongsma Telefoon: 06-20157000

Dag en nacht bereikbaar:

Yarden Geerts Assen
Overlijden melden: Tel: 0800 8192

Yarden/Geerst is overgenomen door DELA, u krijgt DELA aan de lijn, maar dan moet u vragen om doorverbonden te worden met Geerts Assen, ivm lidmaatschap Appelscha.

Uitvaartzorg Jochum Wouda Oosterwolde:  
06-52076037  b.g.g. 0516-541968