Uitvaartvereniging Appelscha

Algemene informatie

Onze vereniging is opgericht in 1915 en verzorgt begrafenissen en crematies zonder enig winstoogmerk, waarbij wij rekening houden met de persoonlijke wensen van onze leden. Vandaag de dag heeft men steeds meer een eigen inbreng en wensen betreffende het afscheid. Bij een overlijden moet heel veel worden geregeld in een vrij kort tijdsbestek. Wij staan u in deze moeilijke dagen bij, wij zijn er immers voor u! Dit doen we samen met de uitvaartverzorgers.

Laatste wilsbeschikking

Weten uw nabestaanden hoe u wenst dat uw uitvaart geregeld moet worden?
Veel nabestaanden twijfelen over de wensen van de overlevende.dat hoeft niet. Leg dit vast in een wensenlijst. In uw gele map van de vereniging vindt u boekje met een lijst.

Voor de statuten (zie pagina Leden) en huishoudelijk reglement kunt u contact opnemen met het bestuur.

Het bestuur

Voorzitter: Mevr. F. van Nieuwenhoven
Secretaris: Mevr. B. Hoeksma
Penningmeester: Mevr. M. Terpstra

Bestuurleden:
Mevr. G. Kroese
Mevr. C. Jongsma
Dhr. D. de Jong (erelid)
Dhr. P. Mulder (erelid)
Dhr. S. Oldersma (erelid)

Ledenadministratie: Mevr. B. Hoeksma (contact)

Aula: Riemsoord 65, 8426 ED Appelscha.

Aula beheer: Mevr. Christina Jongsma Telefoon: 06-20157000

Dag en nacht bereikbaar:

Uitvaartzorg Jochum Wouda Oosterwolde:  
06-52076037  b.g.g. 0516-541968

Westera Uitvaartverzorging Vries
0592-543082 (24 uur per dag bereikbaar)
www.westera.nl